Kde působíme…

Naší domovskou tělocvičnou pro odehrání soutěžních utkání je TV ZŠ Chalabalova 2, 623 00 Brno.

Tréninky však probíhají i v jiných TV – více na http://basketbal-kohoutovice.webnode.cz/rozpis-treninku/